Predrag Štilet rođen je 25. 7. 1957. godine u Tivtu.

biografijaNakon diplomiranja na Medicinskom fakultetu u Nišu, uspješno završava pripravnički staž u rodnom gradu, Tivtu, u Crnoj Gori. Nakon toga, godinu dana služi vojsku u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA). Poslije vojske, proveo je 8 mjeseci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Po povratku u Crnu Goru, radio je kao ljekar opšte prakse u državnoj bolnici.
Kada je stekao diplomu specijaliste dermatovenerologa na obnovljenom Medicinskom fakultetu, pri Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1992. (koja uživa međunarodni ugled kao obrazovna i istraživačka institucija), postao je prvi specijalista dermatovenerologije u Bokokotorskom zalivu u to vrijeme.

Nominacijom za gradonačelnika Tivta 2005. uključio se u međunarodnu diplomatiju. Proveo je 2 godine u Stokholmu u Švedskoj, kao predstavnik Srbije i Crne Gore, sve do proglašenja nezavisnosti Crne Gore 2006. godine. Takođe, bio je potpredsednik Udruženja Dermatovenerologa Srbije i Crne Gore, do 2006. godine, kada je postao predsjednik Udruženja Dermatovenerologa Crne Gore, na kojoj poziciji je i danas.

Konačno, 2007. godine, otvorio je privatnu kliniku “Dr. Štilet” (Herceg Novi, Podgorica, Tivat), sa sjedištem u Crnoj Gori. Specijalistička ordinacija “Dr. Štilet” je jedinstvena dijagnostička i preventivna zdravstvena institucija iz oblasti dermatovenerologije i estetske medicine.

Dr. Predrag Štilet je član borda direktora EADV (European Academy of Dermatology and Venerology).

Takođe, počasni je član Češke Akademije za dermatologiju, počasni član Društva dermatologa Republike Francuske sa sjedištem u Parizu i gostujući profesor u Rutgarsu- Medicinskoj školi u Nju Džersiju. Organizator je I i II Kongresa Dermatovenerologa Crne Gore u Budvi, sa inostranim učesnicima, kao i organizator prvog antiejdžing Kongresa u Crnoj Gori.

Autor je mnogobrojnih publikacija, a trenutno radi na knjizi o dermatoskopiji na crnogorskom jeziku sa kolegama iz Beograda i Ljubljane.