HERPES SIMPLEX

 

Ovo je oboljenje koje je izazvano humanim herpes virusom. Postoje dva tipa ovog virusa, HSV-1 i HSV-2, koji izazivaju brojne primarne i recidivantne infekcije kože i sluzokože.

Infekcija se prenosi direktnim kontaktom s oboljelom osobom, a kontagioznost je visoka. Oboljevaju skoro sva djeca i mladje odrasle osobe.

Herpes se javlja na licu i usnama (facijalno-oralni), u  usnoj duplji (gingivo-stomatitis), na genitalijama (genitalni), a rijedje na drugim lokalizacijama. Primarna infekcija se javlja kod slabašne djece s temperaturom, ulceracijama u ustima i bolnim limfonodusima. Erupcija protiče u vidu grupno rasporedjenih vezikula na površini kože ili sluzokoži usne duplje. Vezikule su u početku bistre sadržine, a potom se sadržaj zamuti. Rekurentni herpes se obično javlja na usnama ili genitalijama. Subjektivne smetnje su žarenje i bol.

S_44