HIRZUTIZAM

 

Hirzutizmom se označava rast terminalne dlake kod žena u područjima u kojima je pod kontrolom androgenih hormona i tipičan za muškarce poslije puberteta.

Blaži stepen hirzutizma može da bude porodična ili rasna karakteristika, a kod pojedinih žena se javlja poslije menopauze. Ponekad je uzrok hirzutizma nemoguće ustanoviti (idiopatski hirzutizam), a najčešće je u pitanju neki od poremećaja koji prati povjećana koncentracija i aktivnost androgenih hormona.

Terminalne dlake se pojavljuju na nausnicama, bradi, na grudima, vrhovima ramena, oko bradavica dojki, a na genitalijama je maljavost muškog tipa.

Porodični, rasni ili  idiopatski hirzutizam počinje oko puberteta i, po pravilu,vremenom se pogoršava.

S_59S_58