HUMANI PAPILOMA VIRUS (HPV)

 

 HPV infekcija je polno prenosiva bolest koju izaziva “Humani papiloma virus ” – HPV.

 

Smatra se da 60% žena tokom generativne dobi biva zaraženo jednim ili više od stotinu poznatih tipova virusa, dok je prevalencija u muškoj populaciji niža i sama prisutnost virusa teže dokazana. Prevalencija zaraze HPV-om u mlađim starosnim grupama iznosi oko 60%, a samo 46% tih žena imaće patološki PAPA nalaz, to se tumači prolaznom prirodom HPV infekcije, jer će 70% tih žena u sledećih 12 mjeseci eliminisati virus, a nakon 24 mjeseca samo još 9% žena biće pozitivno na virus.

 

Virus se širi direktnim kontaktom sa zaraženom kožom i sluznicama. Pri tome nije neophodno da postoji oštećenje istih, ali svakako pogoduje infekciji, jer virus lakše dospjeva do bazalnih slojeva epitela. Genitalni HPV može inficirati i sluzokožu gornjeg dijela respiratornog sistema, spojnicu oka, ali osnovni rezervoar za sve viruse je definitivno sluzokoža i koža genitalnog trakta oba pola, pa je HPV infekcija najčešće posljedica polnog kontakta sa zaraženom osobom. HPV je pronađen i kod djevica, tako da za njegov prenos nije neophodan polni odnos u užem smislu obzirom da se virus nalazi iu koži anogenitalne regije.

Prosječno vrijeme od izloženosti virusu do nastanka promjene iznosi 3 mjeseca, no vrlo je promjenljivo i može trajati od nekoliko nedjelja do nekoliko godina, što najviše zavisi od individualnog imunološkog statusa.

Smatra se da je moguć i genitalno-oralni prenos, obzirom da su pronađeni niskorizični i visokorizični tipovi u promjenama u usnoj šupljini. Prenos sa majke na dijete kroz placentu nije opisan.