PEDIKULOZA (pediculosis capitis)

 

Pedikuloza je kontaginozna, parazitarna dermatoza uzrokovana infekcijom kapilicijuma vašima ( pediculus humanus var.capitis ). Osim na glavi, vaš se izuzetno može naći  i na ostalim kosmatim dijelovima tijela. Živi  40-50 dana i za to vrijeme položi skoro 300 jaja (gnjide) koja su fiksirana za dlaku, a mogu da liče na perut. Kod duže infestacije gnjide mogu da se nanižu na dlaci. Najčešće oboljevaju djeca školskog uzrasta, ali i svi slojevi društva. Siromaštvo i loši higijenski uslovi favorizujući su faktori. Prenosi se direktnim kontaktom, a rijedje garderobom, posteljinom i priborom za čišćenje.

Dominira svrab. Iza ušiju, na potiljku i na zadnjoj strani vrata mogu da se vide eritem, papule, papulo-vezikule.

Liječi se perimetrinom 1% u vidu losiona (bolje nego šampon zbog veće koncentracije). Malation je takodje uspješan. Kada se nanese na glavu ostaviti ga 12-24 časa pa isprati. Liječenje može da se ponovi poslije 7-10 dana. Svi članovi porodice moraju biti pregledani, po potrebi i liječeni.

 

S_49S_48