SPINOCELULARNI KARCINOM  (carcinoma spinocellulare)

 

Spinocelularni karcinom

Spinocelularni karcinom

Spinocelularni  karcinom je maligni tumor keratinocita sa spinoznom diferencijacijom.

Pojedini sojevi HPV virusa, posebno kod imunosuprimovanih bolesnika,mogu da budu uzročnici ovog karcinoma. Ultravioletni  zraci, uključujući i PUVA terapiju, poznati su činioci koji mogu da izazovu pojavu ovog tumora. Tumor može da se razvije na mjestu postojeće aktinične keratoze ili de novo, u vidu neoštro ograničene eritematozne promjene neravne površine, dijelom pokrivene skvamama.

Spinocelularni karcinom agresivniji je od bazocelularnog. Učestalost udaljenih metastaza kod spinocelularnog karcinoma koji nastaje u aktiničnoj  keratozi je oko 0,5 %.

Histološki, spinocelularni karcinom čine atipični keratinociti koji prodiru u i umnožavaju se u dermu uz prisustvo orožalih cisti i pojedinačnih keratinizovanih ćelija.

Sitnije spinocelularne karcinome trebalo bi u cijelini hirurški ukloniti s pojasom zdravog tkiva u prečniku od 0,5 cm, a rijedje se primenjuje kriodestrukcija tečnim azotom ili kiretaža elektrokauterizacijom. Opsežnije i agresivnije tumore treba u cjelini ukloniti ekscizjom i histološkom kontrolom ivica resekcije. Samo kod starih i nemoćnih primenjuje se radioterapija.