Šuga (scabies)

 

Infekcija nastaje dužim kontaktom sa bolesnom osobom (spavanjem), ili kontaktom sa garderobom ili posteljinom oboljelog. Zbog toga je bolest najčešće porodična ili grupna u uslovima kolektivnog smještaja. Oboljenju pogoduju loši uslovi življenja (zbijenost, neadekvatna higijena, loši socijalno-ekonomski uslovima, niska opšta i zdravstvena kultura). Bolest je česta u ratnim i posleratnim uslovima i u uslovima većih elementarnih nepogoda (poplave, zemljotresi).

Klinička slika bolesti je polimorfna. Inkubacioni period je duži kod prve infekcije (2-6 nedjelja), a kraći kod ponovne (1-3 dana). Poslije ovog perioda javljaju se vidljive promjene na koži. Bolesnici su zarazni i u inkubacionom periodu.

Patognomoničan subjektivni simptom je svrab, naglašeniji noću, ili pri boravku u toploj prostoriji. Morfološki patognomonične promjene su kanalići (ductuli, vijugavi, sivkasto-mrki, oblika latiničnog slova S, dugi do 15 mm, na čijem se kraju nalazi sitna vezikula ili pustula). Na koži se takođe vide i papule, vezikule, erozije i kruste. Kanalići su posljedica direktnog djelovanja parazita, dok su papule i vezikule posljedica alergijske senzibilizacije  na antigene  parazita.  Predilekciona mesta za pojavu promjena su koža trbuha, gluteusa, butina, laktova, ruke, interdigirtalni prostori, abdomen, prednji zid aksila, perimamilarna regija, koža skrotuma i korpusa penisa. Promjene su simetrične. Koža lica, vrata i leđa je kod odraslih najčešće pošteđena. Kod male djece promjene se mogu razviti na čitavoj koži, a karakteristična je zahvaćenost kože dlanova i tabana.

Dijagnoza se postavlja  na osnovu epidemiološke anamneze i kliničke slike a potvrđuje se  mikroskopskim dokazivanjem parazita u kožnim promjenama.

Oboljenje je izlečivo pod uslovom da se liječenje pravilno sprovede. Obavezno je istovremeno i na isti način liječenje svih osoba koje su u kontaktu sa oboljelim, bez obzira da li i kod njih postoje promjene ili ne. Liječenje se sprovodi aplikovanjem antiskabioznih (preparati sumpora, benzil benzoat, permetrin) preparata na kožu čitavog tijela. Rublje, odeća i posteljina se moraju iskuvati ili hemijski očistiti.

 

 

IMG_6136S_50