HEMANGIOM ODOJČADI 

 

Pod nazivom hemangiom podrazumjevamo benigni tumor endotelnih ćelija krvnih sudova.

Promjene na koži obično se javljaju 2-8 nedjelja poslije rodjenja i zatim prolaze kroz fazu brzog rasta u toku prve godine života. Poslije toga, hemangiom počinje da se smanjuje i do 5.godine, kod polovine, a do 9.godine kod 90% oboljele djece regresija je potpuna. Na koži obično zaostaju promjene u vidu hipopigmentacije.telangiektazija,viška kože, fibroznih ili masnih nodusa i ožiljaka, ako je hemangiom egzulcerisao. Postoje tri klinička tipa hemangioma : površni ( jarko crvene papule), duboki (meki plavi nodusi) i mješoviti ( kombinacija prethodna dva ).

Zbog veličine i lokalizacije, hemangiomi mnogu da ometaju neku od vitalnih funkcija djeteta (vid, disanje, hranjenje, defekaciju, mokrenje), mogu da egzilcerišu sa obilnim krvarenjem i sekundarnom  infekcijom i , kad su krupni , mogu da budu uzrok hipervolemijskoj  srčanoj  insuficijenciji.

Kad je hemangiom krupan,liječenje PTDL-om (595 nm) svake dvije nedjelje može da počne u fazi njegovog rasta. U slučaju džinovskih lezija ili hemangioma koji ugrožavaju  neku od vitalnih funkcija djeteta, mogu se u proliferativnoj  fazi, primjeniti  sistemski ili intralezioni kortikosteroidi. Ponekad je potrebna intervencija hirurga plastičara.

 

ss